Sale!

ไฟดาวน์ไลท์ DOME-MG/ E27

700 บาท 490 บาท

  • ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า มีกระจกฝ้าปิด ขั้วE27 กันฝุ่น กันละอองน้ำได้
  • DIA: 150 mm. * H: 190 mm.
  • โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า ขั้วE27
  • โคมหน้ามีกระจกปิดกันละอองน้ำได้
  • ขอบโคมสีขาว
  • IP44
  • Download สเปคโคมดาวน์ไลท์ ที่นี่