Sale!

โคมดาวน์ไลท์ MR16 TOMI-C

600 บาท 420 บาท

  • โคมดาวน์ไลท์ MR16 แบบมีกระจกปิด
  • DIA: 88 mm. * H: 110 mm.
  • ขั้วหลอด MR16
  • ขอบโคมสีขาว
  • มีกระจกฝ้าปิดหน้าป้องกันละอองน้ำ ความชื้นได้
  • เป็นโคมดาวน์ไลท์แบบหน้าลึกลดแสงแยงตา
  • โคมปรับมุมได้  วัสดุเป็นอลูมิเนียม

Description

ดาวน์ไลท์ MR16