ดาวไลท์ติดลอย SSAM 95D MR16

ดาวไลท์ติดลอย SSAM 95D MR16