ดาวน์ไลท์-IP65-LUCENT-MR16+GU10

ดาวน์ไลท์-IP65-LUCENT-MR16+GU10