ไฟดาวน์ไลท์ติดลอย-CORE-R-GU10

ไฟดาวน์ไลท์ติดลอย-CORE-R-GU10