ดาวไลท์ติดลอย E27 CASE-L1

ดาวไลท์ติดลอย E27 CASE-L1