ดาวน์ไลท์ MR16 RSAM 95D-2

ดาวน์ไลท์ MR16 RSAM 95D-2