ดาวไลท์ติดลอย PAR38 MODE-SXL

ดาวไลท์ติดลอย PAR38 MODE-SXL