ดาวน์ไลท์ MR16 RSAM 95D-1

ดาวน์ไลท์ MR16 RSAM 95D-1