ดาวน์ไลท์ MR16 RSAM 95-1

ดาวน์ไลท์ MR16 RSAM 95-1